Najděte si terapeuta

Sdružujeme desítky psychoterapeutů, ze kterých si během pár minut vyberete toho svého. Všechny jsme pro vás ověřili, proto máte jistotu, že budete v péči zkušeného odborníka. Vybírejte si z terapeutů zapojených do programu ČPZP podle zaměření terapeuta, volných termínů nebo klidně podle sympatií.

Osobní i online sezení

Chcete zůstat anonymní? Váš terapeut může být z druhého konce republiky. Spojíte se online.

Chcete zůstat anonymní? Váš terapeut může být z druhého konce republiky. Spojíte se online.

90+ ověřených terapeutů

Mezi nimi i terapeuti, kteří na vás mají čas klidně zítra. Všechny pečlivě prověřujeme podle standardů České asociace pro psychoterapii.

Mezi nimi i terapeuti, kteří na vás mají čas klidně zítra.

Tady máte na výběr

Vybírat můžete podle specializace, času, ceny, recenzí, ale i podle toho, jestli jde o terapeuta nebo terapeutku.

Vybírat můžete třeba podle specializace, času, ceny či recenzí.

Najít terapeuta

Forma terapie

Lokalita

Co vás trápí

Vyberte problémy

Gender terapeuta

Našli jsme 25 terapeutůzapojených do programu ČPZP.

Pokud chcete vyhledávat i mezi terapeuty, kteří v programu zapojeni nejsou, můžete zobrazit všechny terapeuty.

od 750 Kč s DPH

Přijímá nové klienty
Online
Po telefonu
Jsem pedagog, psycholog, poradce, kouč, psychoterapeut a hypnoterapeut. Jako lektorka se věnuji tématům, která souvisí především s efektivní komunikací, sebeprezentací a psychohygienou.
psychosomatika
seberozvoj
vztahy
Jsem pedagog, psycholog, poradce, kouč, psychoterapeut a hypnoterapeut. Jako lektorka se věnuji tématům, která souvisí především s efektivní komunikací, sebeprezentací a psychohygienou.
psychosomatika
seberozvoj
vztahy

Praha 2

od 900 Kč s DPH

Přijímá nové klienty
Online
Osobně
Po telefonu
Společně budeme hledat cestu, po které se vydat a která se možná v dané chvíli na nějakou dobu ztratila, a způsoby, jak bezmoc nahradit mocí, strach odvahou a beznaděj nadějí a radostí.
seberozvoj
úzkostné poruchy
vztahy
Společně budeme hledat cestu, po které se vydat a která se možná v dané chvíli na nějakou dobu ztratila, a způsoby, jak bezmoc nahradit mocí, strach odvahou a beznaděj nadějí a radostí.
seberozvoj
úzkostné poruchy
vztahy

Praha

od 1000 Kč s DPH

Přijímá nové klienty
Online
Osobně
Po telefonu
Jako sociální patolog, psychoterapeut a poradce pro pozůstalé nabízím klientům poměrně širokou oblast pomoci a to formou individuálních, párových, rodinných či skupinových terapií. Pomoc klientům nabízím jak v akutním stádiu krize a to formou krizové intervence, tak i v období dlouhodobých, neřešených, nepřehledných nebo nezvládnutých krizí, kdy je pomoc poskytnuta standardně, formou psychoterapeutické pomoci. V rámce své profesní specializace se zabývám problematikou sebevražedného jednání. Mimo jiné tedy pracuji i s klienty se sebevražednými a sebepoškozujícími tendencemi, jejich rodinou, přáteli, blízkými, ale i pozůstalými v případě sebevraždy dokonané. Při své práci vycházím z teorie, že klientův problém je natolik závažný, za jak závažný ho sám klient považuje a filosofie mé práce je založena na tom, že pomáhat klientům mohu pouze do té míry, do jaké míry oni sami pomoci chtějí. Jsem tu pro klienty, kteří na sobě chtějí pracovat, hledají cestu změny dosavadního života a uvědomují si díl své zodpovědnosti.
úzkostné poruchy
vztahy
závislosti
Terapeut nepoužívá online kalendář, na sezení se domluvte pomocí tlačítka “Kontaktovat”
Jako sociální patolog, psychoterapeut a poradce pro pozůstalé nabízím klientům poměrně širokou oblast pomoci a to formou individuálních, párových, rodinných či skupinových terapií. Pomoc klientům nabízím jak v akutním stádiu krize a to formou krizové intervence, tak i v období dlouhodobých, neřešených, nepřehledných nebo nezvládnutých krizí, kdy je pomoc poskytnuta standardně, formou psychoterapeutické pomoci. V rámce své profesní specializace se zabývám problematikou sebevražedného jednání. Mimo jiné tedy pracuji i s klienty se sebevražednými a sebepoškozujícími tendencemi, jejich rodinou, přáteli, blízkými, ale i pozůstalými v případě sebevraždy dokonané. Při své práci vycházím z teorie, že klientův problém je natolik závažný, za jak závažný ho sám klient považuje a filosofie mé práce je založena na tom, že pomáhat klientům mohu pouze do té míry, do jaké míry oni sami pomoci chtějí. Jsem tu pro klienty, kteří na sobě chtějí pracovat, hledají cestu změny dosavadního života a uvědomují si díl své zodpovědnosti.
úzkostné poruchy
vztahy
závislosti

Brno-střed

od 800 Kč s DPH

Přijímá nové klienty
Online
Osobně
Po telefonu
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. (Přísloví 27,19)
úzkostné poruchy
vztahy
Terapeut nepoužívá online kalendář, na sezení se domluvte pomocí tlačítka “Kontaktovat”
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. (Přísloví 27,19)
úzkostné poruchy
vztahy

Letovice

od 400 Kč s DPH

Přijímá nové klienty
Online
Osobně
Po telefonu
Cílem společné práce je poznání sebe sama, svých zdrojů a možností, aby člověk mohl žít kvalitní, radostný a naplněný život.
rodičovství
seberozvoj
vztahy
Terapeut nepoužívá online kalendář, na sezení se domluvte pomocí tlačítka “Kontaktovat”
Cílem společné práce je poznání sebe sama, svých zdrojů a možností, aby člověk mohl žít kvalitní, radostný a naplněný život.
rodičovství
seberozvoj
vztahy

Praha 4

od 800 Kč s DPH

Přijímá nové klienty
Online
Osobně
Nabízím svým klientům pomoc v obtížných životních situacích. Během společného setkávání hledáme s klientem cesty, jak poznat sám sebe a nalézt tak nejlepší způsob řešení daného problému. Při práci využívám svého vzdělání v oblasti psychologie a psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii. Zaměřuji se na práci s dospělými klienty.
psychosomatika
vztahy
závislosti
Terapeut nepoužívá online kalendář, na sezení se domluvte pomocí tlačítka “Kontaktovat”
Nabízím svým klientům pomoc v obtížných životních situacích. Během společného setkávání hledáme s klientem cesty, jak poznat sám sebe a nalézt tak nejlepší způsob řešení daného problému. Při práci využívám svého vzdělání v oblasti psychologie a psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii. Zaměřuji se na práci s dospělými klienty.
psychosomatika
vztahy
závislosti

Havířov

od 400 Kč s DPH

Přijímá nové klienty
Osobně
Po telefonu
Od roku 2012 pracuji jako psychoterapeut a krizový intervent s klienty s různými psychickými obtížemi, traumaty, depresemi, úzkostnými poruchami, vztahovými problémy, s poruchami chování a s oběťmi domácího násilí. Nabízím systemický Na řešení orientovaný přístup, tzv. Solutions Focus, který podle aktuální situace nebo potřeby a vždy se souhlasem klienta obohacuji o vybrané techniky narativní psychoterapie. Při terapeutickém sezení klientům vždy naslouchám, nepatologizuji je ani nehodnotím, snažím se je podporovat, posilovat zdroje, které mají a iniciovat žádoucí změnu v jejich zájmu.
deprese
úzkostné poruchy
vztahy
Terapeut nepoužívá online kalendář, na sezení se domluvte pomocí tlačítka “Kontaktovat”
Od roku 2012 pracuji jako psychoterapeut a krizový intervent s klienty s různými psychickými obtížemi, traumaty, depresemi, úzkostnými poruchami, vztahovými problémy, s poruchami chování a s oběťmi domácího násilí. Nabízím systemický Na řešení orientovaný přístup, tzv. Solutions Focus, který podle aktuální situace nebo potřeby a vždy se souhlasem klienta obohacuji o vybrané techniky narativní psychoterapie. Při terapeutickém sezení klientům vždy naslouchám, nepatologizuji je ani nehodnotím, snažím se je podporovat, posilovat zdroje, které mají a iniciovat žádoucí změnu v jejich zájmu.
deprese
úzkostné poruchy
vztahy