Mgr. Irena  Filipová  psychoterapeut Praha 11

Mgr. Irena Filipová

Hráského 2231/25, 148 00 Praha 11-Jižní Město II, Česko
Přijímá nové klienty
Detail
Terapii poskytuji
Online
Osobně
Po telefonu
S čím nejčastěji pomáhám
deprese
úzkostné poruchy
vztahy
Další zaměření
deprese, smutek
nízké sebevědomí
stres
úzkosti
vztahy, samota
Více
Směr výcviku
humanistická/Rogersovská
Jazyky
Čeština
Poskytuji terapii od roku
2020
Terapeut nepoužívá online kalendář, na sezení se domluvte pomocí tlačítka “Kontaktovat”
rezervace
O mně
O mně
Jsem psycholožka a terapeutka. Mám bohaté a cenné životní zkušenosti, které mě vedly ke studiu psychologie. Při setkávání s klienty vycházím z jedinečnosti každého člověka a tu také bezpodmínečně přijímám. Klient vyslovuje svá přání, očekávání a cíle. Coby terapeutický průvodce pak společně hledáme klientovy cesty neboť on je tím nejdůležitějším klíčem. Vytvářím bezpečný a důvěrný prostor pro klientovo sdílení. Tomu, co klient říká, naslouchám, beru zcela vážně, neredukuji, nehodnotím, nevnucuji vlastní interpretace a pracuji s klientovými významy. Podporuji klienta, aby problémy, se kterými přichází, zkusil řešit jinak a lépe. Cílem terapie je vedení klienta k zážitku své jedinečnosti ve svobodě a se zodpovědností zároveň. Mnoho zkušeností ke své práci jsem načerpala z praxí: Hospic Tři, o.p.s. - asistence a komunikace s umírajícími; NÚDZ, Klecany - oddělení úzkostných a psychotických poruch (KBT-přístup), oddělení kognitivních poruch; Psychosomatická klinika, P6 - bloková stáž; GAČR - výzkumný projekt Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory; Alzheimer Home, z.ú. - individuální a skupinové rozhovory k získání poznatků o prožívání a chování klientů s demencí; PNB, P8 - AT oddělení + lůžkové a stacionární oddělení - aktivní účast na psychoterapeutických komunitách a skupinách; PPP Jílové u Prahy; DPS Ondřejov, centrum pro komplexní léčbu psychóz - aktivní účast na psychoterapeutických programech; Poradna Terapeutovna - poskytování psychoterapeutického poradenství; ESET, psychosomatická a psychoterapeutická klinika, s.r.o.
verified ověřený terapeut
Služby
Ceník
individuální terapie
Osobně, Online, Po telefonu
50 min
800 Kč
párová terapie
Osobně, Online
90 min
1500 Kč
Pro klienty
individuální terapie
Forma:
Osobně, Online, Po telefonu
Délka:
50 min
Cena:
800 Kč s DPH
párová terapie
Forma:
Osobně, Online
Délka:
90 min
Cena:
1500 Kč s DPH
Platba
Hotově
Převodem
Zkušenosti
Terapeutický výcvik
Daseinsanalytický výcvik
Terapeutické kurzy
 „Rodinná diagnostika a terapie“ vedený doc. PhDr. K. Balcarem, CSc.
 „Základy existenciální analýzy“ vedený doc. PhDr. K. Balcarem, CSc.
 „Logoterapie a existenciální analýza II“ vedený doc. PhDr. K. Balcarem, CSc.
 „Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II.“ vedený Mgr. J. Zlámaným, Ph.D.
 „Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I.“ vedený Mgr. J. Zlámaným, Ph.D.
 „Gestalt terapie – poznávání sebe a druhých “tady a teď” vedený MUDr. M. Štefanovou
 „Vybrané kapitoly z vývojové psychologie: Závěr života“ vedena Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peterem Tavelem, Ph.D.
 „Úvod do adiktologie a terapeutická komunita“ vedený Mgr. Johanou Růžkovou
 „Forenzní psychologie v praxi“ vedený PhDr. Alenou Kolářovou
Asociace terapeutů
Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
Vzdělání
PVŠPS, jednooborová psychologie
Kde mě najdete
Hráského 2231/25, 148 00 Praha 11-Jižní Město II, Česko
lat: 50.0291241, lng: 14.4904512