Mgr. Nicole Tesar MS.
Přijímá nové klienty
Detail
Terapii poskytuji
Online
Po telefonu
S čím nejčastěji pomáhám
seberozvoj
úzkostné poruchy
vztahy
Směr výcviku
humanistická/Rogersovská
kognitivně-behaviorální (KBT)
Další zaměření
deprese
stres
Jazyky
Angličtina
Čeština
Slovenština
Poskytuji terapii od roku
2018
Terapeut nepoužívá online kalendář, na sezení se domluvte pomocí tlačítka “Kontaktovat”
rezervace
O mně
O mně
Jsem psycholožka s českými kořeny, žijící a působící v USA. Profesně se intenzivně věnuji individuální psychoterapii dospělých a léčbě tiků u dětí. Ráda pracuji s českými klienty online. Je pro mě radostí pracovat v rodném jazyce a předávat to, co jsem se naučila v Americe a při praxi se zahraničními i českými klienty. Pracuji formou terapie zaměřené na klienta podle Carla R. Rogerse, která vykazuje nejlepší výsledky v oblasti dlouhodobé osobnostní změny. S klienty pracuji na bázi rovnocenného partnerství a provázím je na cestě za zvýšení kvality jejich prožívání. Klientovi pomáhám zorientovat se ve vnitřním i vnějším světe. Svým klientům v rámci individuální psychoterapie poskytuji co nejvíce bezpečné a nehodnotící prostředí. Stavím na osobním přístupu a klienta přijímám bez podmínek takového, jaký je. Věřím, že každý člověk má sebeaktualizační tendenci (zjednodušeně schopnost se uzdravovat a jít cestou, která je pro něj nejvhodnější). Tato sebeaktualizační tendence se začne naplňovat, když jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky. Mým úkolem psycholožky a psychoterapeutky je naplnit právě tyto podmínky tak, aby se u klienta mohlo rozvíjet zdravé sebeporozumění a mohl začít opouštět formy chování, které mu působí psychické potíže.
verified Ověřený terapeut
Služby
Ceník
individuální terapie
Online
50 min
1000 Kč
Pro klienty
individuální terapie
Forma:
Online
Délka:
50 min
Cena:
1000 Kč s DPH
Platba
Kartou
Převodem
Zkušenosti
Terapeutický výcviky a kurzy
Výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství - v přístupu zaměřeném na člověka (PCA)
Vyškolená v CBIT - Komprehenzivně-behaviorální intervence pro tiky
Vzdělání
Florida International University - Professional Counseling Psychology