Fotografie terapeuta

Mgr. Ivana Pýchová

Charkovská 135/24, 101 00 Praha 10-Vršovice, Česko
Přijímá nové klienty
Kontaktovat

Terapii poskytuji:

Online
Osobně
Po telefonu

S čím nejčastěji pomáhám

psychosomatika
trauma, zneužívání, domácí násilí
vztahy

Další zaměření

deprese
emoční problémy, vztek
existenciální problémy

Směr výcviku

psychoterapie zaměřená na tělo

Jazyky

Čeština

Poskytuji terapii od roku

2017
O mně

O mně

Terapii vnímám jako bezpečný prostor pro sebepoznávání a zkoumání vztahů ke všemu, k čemu se v životě nějak vztahujeme. Je pro mě důležité vytvořit s klientem terapeutický vztah založený na důvěře, bezpečí a respektu. Vycházím z principů biosyntézy (na tělo orientované terapie). Vedle rozhovoru pracuji také s uvědomováním si tělových impulzů a emocí, s pohybem, dechem, hlasem, vnitřními obrazy a imaginací. Při práci s klientem se orientuji na jeho vnitřní zdroje a možnosti, jichž si často jen není vědom nebo s nimi vzhledem ke stresu či traumatickým událostem není schopen být v kontaktu a čerpat z nich. Podporuji ho, aby našel přístup k těmto svým vnitřním opěrným bodům a rozvinul schopnost využívat jich k dosažení emoční rovnováhy, k vyváženosti v těle, v mysli, ve vztazích, v životě. Mám hlubokou důvěru v sebeúzdravný potenciál každého z nás. A souzním s optimismem Alberta Pessa (zakladatele PBSP) a s jeho vírou v naši schopnost být šťastni v nedokonalém světě. Působím v rámci soukromé terapeutické a poradenské praxe v Praze, pracuji převážně s dospělými klienty v kontextu dlouhodobější terapie. Doprovázím také lidi v obtížných životních situacích při řešení jejich akutních potíží v rámci krizové intervence. Velmi mě těší pracovat s lidmi motivovanými k osobnímu růstu. Vedle terapeutické práce se věnuji také programům osobního rozvoje. Jsem certifikovaným facilitátorem maitri dýchání. Mám zkušenosti s poskytováním následné podpory v rámci procesu integrace těchto zážitků. Terapeuticky doprovázením i klienty, kteří prošli náročnou psychedelickou zkušeností a potýkají se s nejrůznějšími obtížemi (deprese, úzkosti, paniky, derealizace apod.). Pracuji také s těmi, kteří chtějí z těchto neběžných zkušenosti získat více v rámci seberozvoje a zkoumání svého vlastního potenciálu. Biosyntéza nabízí srozumitelnou mapu pro zkušenosti tohoto typu. Navíc přináší i řadu technik a způsobů, jak podpořit dobré uzemnění a vycentrování v oblasti emoční, mentální i tělesné. Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Ve své profesi se i nadále průběžně vzdělávám a pracuji pod supervizí. Ctím a dodržuji etický kodex Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) a České asociace pro psychoterapii (ČAP).

ověřený terapeut
Služby

Pro klienty

individuální terapie
Forma
Osobně, Online, Po telefonu
Délka
50 min
Cena
1200 Kč s DPH

Platba

Hotově
Převodem
Zkušenosti

Pracovní zkušenosti

 • Soukromá terapeutická a poradenská praxe
  Praha 2017 - Doposud
 • Terapeutické doprovázení pečujících pro Alfa Human Service
  Praha 2018 - Doposud
 • Terapeut dobrovolník v Sociální klinice
  Praha 2017 - Doposud
 • Lektorská činnost v oblasti seberozvojových programů, facilitátor maitri breathwork
  Praha 2017 - Doposud
 • Příprava projektů a grantů na podporu sociálních a komunitních služeb pro instituce veřejné správy a neziskový sektor
  Praha 2007 - 2023
 • Konzultant linky důvěry a mentor (TKI, chat a skype)
  DKC Praha 2006 - 2010
 • Sociální práce s rodinami v oblasti SPOD
  Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Praha 2006 - 2007
 • Case management, koordinovaná případová práce s lidmi s duševním onemocněním
  Fokus Praha 2005 - 2006

Terapeutický výcvik

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze - somatická a hlubinně orientovaná psychoterapie (Český institut biosyntézy, akreditace EAP)

Terapeutické kurzy

 • Výcvik v metodě Maitri Breathwork (Center for Sacred Studies)
 • Psychoterapeutické minimum (Český institut biosyntézy)
 • Programy zaměřené na práci s rozšířenými stavy vědomí a psychospirituální zkušeností (Center for Sacred Studies)
 • Pesso Boyden psychomotorická terapie (workshopy a sebezkušenostní skupiny - PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle)
 • Trauma (Remedium Praha)
 • Výcvik v internetovém poradenství (Modrá linka Brno)
 • Telefonická krizová intervence (Remedium Praha)
 • Práce s traumatem v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Energie a esence v biosyntéze (Český institut biosyntézy)
 • Přenos a protipřenos v terapeutické práci (Český institut biosyntézy)
 • Psychiatrické minimum (Fokus Praha)
 • Case management (Fokus Praha)
 • Individuální přístup a plánování při práci s klienty v psychosociálních službách (V&T institut SPAS Praha)
 • Chat a skype jako komunikační nástroje linky důvěry (DKC Praha)
 • Meditativní tanec Buto (Český institut biosyntézy)

Vzdělání

 • FF UP v Olomouci (filozofie, andragogika, sociální práce)

Kde mě najdete

Charkovská 135/24, 101 00 Praha 10-Vršovice, Česko

Loading...

Copyright Terapie CZ s.r.o. 2023. Všechna práva vyhrazena. Web provozuje Terapie CZ s.r.o. IČO: 19644078.