Fotografie terapeuta

Mgr. Michaela Virtová

503 27 Roudnice-Lhota pod Libčany, Česko
Nepřijímá nové klienty

Terapii poskytuji:

Online
Osobně

S čím nejčastěji pomáhám

seberozvoj
sebevědomí
stres

Další zaměření

ADHD
emoční problémy, vztek
panické ataky

Směr výcviku

systemická terapie

Jazyky

Čeština
O mně

O mně

Jsem terapeut a speciální pedagog v jedné osobě. Z každé této oblasti se snažím maximálně čerpat. Mám zkušenosti při práci s dětmi (i se specifickými potřebami), s dospívajícími i dospělými klienty. Do roku 2018 jsem působila na Univerzitě Hradec Králové jako poradenský pracovník pro studenty se specifickými potřebami. Pracovala jsem se studenty ze zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým somatickým onemocněním nebo s psychickým onemocněním. Pracovala jsem s dětmi se sluchovým postižením jako pedagog volného času, a také s dětmi se sluchovým postižením, které byly v pěstounské péči. ​ Díky tomu kladu při terapiích velký důraz na individualitu klienta a porozumění jejich úhlu pohledu. Společně s klientem hledáme taková řešení, která vedou v jeho životě k žádoucí změně. Jsem kandidátním členem ČESKÉ ASOCIACE PRO PSYCHOTERAPII, která sdružuje psychoterapeuty, jež splňují kvalifikační a etické podmínky, včetně kontinuálního vzdělávání a supervize.

ověřený terapeut
Služby

Pro klienty

individuální terapie, dětská terapie, terapie dospívajících
Forma
Osobně, Online
Délka
60 min
Cena
800 Kč s DPH

Platba

Hotově
Převodem
Zkušenosti

Pracovní zkušenosti

  • Koordinátorka služeb Poradenského centra UHK
    Univerzita Hradec Králové 2015 - 2018

Terapeutický výcvik

  • Dalet-solution focus komplexní vycvik v psychoterapii zaměřená na řešení

Terapeutické kurzy

  • Dalet-akreditovaný vzdělávací program Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce
  • Podané ruce- certifikát o absolvování kurzu Krizové intervence
  • Pevnost-české centrum znakového jazyka, o.s. osvědčení o absolvování kurzu českého znakového jazyka (1.- 6. modul)

Asociace terapeutů

  • Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)

Vzdělání

  • Speciální pedagogika, Masarykova univerzita

Kde mě najdete

503 27 Roudnice-Lhota pod Libčany, Česko

Loading...

Copyright Terapie CZ s.r.o. 2023. Všechna práva vyhrazena. Web provozuje Terapie CZ s.r.o. IČO: 19644078.