Fotografie terapeuta

Mgr. Jiří Byčkov Ph.D.

Studentská 1554/1, Podlesí, 736 01 Havířov-Havířov 1, Česko
Přijímá nové klienty
Kontaktovat

Terapii poskytuji:

Osobně
Po telefonu

S čím nejčastěji pomáhám

deprese
panické ataky
úzkosti

Další zaměření

sebevědomí
stres
trauma, zneužívání, domácí násilí

Směr výcviku

systemická terapie

Jazyky

Čeština
Polština
Ruština
Angličtina

Poskytuji terapii od roku

2012
O mně

O mně

Od roku 2012 kromě vzdělávání dospělých pracuji jako psychoterapeut a krizový intervent s klienty s různými psychickými obtížemi, traumaty, depresemi, úzkostnými poruchami, vztahovými problémy, s poruchami chování a s oběťmi domácího násilí. Nabízím systemický Na řešení orientovaný přístup, tzv. Solutions Focus, který podle aktuální situace nebo potřeby a vždy se souhlasem klienta obohacuji o vybrané techniky narativní psychoterapie. Při terapeutickém sezení klientům a klientkám vždy naslouchám, nepatologizuji je ani nehodnotím, snažím se je motivovat, posilovat zdroje, které mají a iniciovat žádoucí změnu v jejich zájmu. S klienty a klientkami pracujeme společně na řešení jejich obtíží, nepitváme problémy a starosti, ale posilujeme vůli a odhodlání na cestě k preferované budoucnosti.

ověřený terapeut
Služby

Pro klienty

individuální terapie
Forma
Osobně
Délka
60 min
Cena
800 Kč s DPH
individuální terapie
Forma
Po telefonu, Online
Délka
60 min
Cena
600 Kč s DPH

Můžete čerpat příspěvek těchto pojišťoven

VZP
VZP
ZPMV ČR
ZPMV ČR
ČPZP
ČPZP
ZPŠ
ZPŠ
RBP
RBP

Platba

Hotově
Převodem
Zkušenosti

Pracovní zkušenosti

 • Vychovatel, pedagog, vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu, vedoucí oddělení prevence a stížností
  Ostrava, Karviná, Praha - Ruzyně 1997 - 2010
 • Koordinátor Centra podpory inkluzivního vzdělávání, projekt EU a MŠMT
  Karviná 2010 - 2013
 • Lektor preventivních programů
  Charita Český Těšín 2013 - 2014
 • Vedoucí oddělení programů a dotací
  Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha 2014 - 2015
 • Externí pedagogická činnost, vedení seminářů, přednášek a diplomových prací z těchto disciplín - penologie, penitenciární pedagogika, psychopatologie, sociální psychologie, metody a techniky v psychoterapii
  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Vysoká škola humanitně-ekonomická v Lodži, Akademie J. A. Komenského, pobočka Karviná 2001 - 2017
 • Výuka jazyků - český jazyk a literatura pro cizince
  Opolská univerzita, Filologická fakulta, Opole 2015 - 2020
 • Výuka jazyků - český jazyk a literatura pro cizince
  Lodžská univerzita, Filologická fakulta, Katedra slovanské filologie 2022 - Doposud
 • Centrum psychologické podpory studentů, Lodžská univerzita
  Lodž, Polsko 2022 - Doposud
 • ELA assistant, LIN&Partners s.r.o.
  Praha, MS kraj 2022 - Doposud

Terapeutický výcvik

 • Na řešení zaměřený přístup v psychoterapii - Solutions Focused Brief Therapy

Terapeutické kurzy

 • Krizová intervence a systemický přístup při práci s krizí
 • Úvod do narativní praxe
 • Metodický výcvik pro lektory sociálně-psychologického výcviku
 • Praktické nástroje motivace a zvládání konfliktů
 • Kurz neuropsychoterapie I a II
 • Život ve vlastních rukou - základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí II
 • Supervizní praktika
 • Kids' Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 hodin)
 • Jak přistupovat k osobám s psychickým onemocněním

Asociace terapeutů

 • Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)

Vzdělání

 • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Bohemistika - rusistika, psychologie pro učitele, pedagogika (Mgr.)
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ruská a světová literatura (Ph.D.)
 • Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta, Psychologie řízení lidských zdrojů (4roky), CŽV
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Naratologie - probíhá, 7. semestr

Kde mě najdete

Studentská 1554/1, Podlesí, 736 01 Havířov-Havířov 1, Česko

Loading...

Copyright Terapie CZ s.r.o. 2023. Všechna práva vyhrazena. Web provozuje Terapie CZ s.r.o. IČO: 19644078.