Ing. Jiří Pašek  psychoterapeut Pardubice II

Ing. Jiří Pašek

Ohrazenická 310, 530 09 Pardubice II-Polabiny, Česko
Přijímá nové klienty
Detail
Terapii poskytuji
Online
Osobně
Po telefonu
S čím nejčastěji pomáhám
deprese
stres
úzkostné poruchy
Další zaměření
deprese, smutek
krize
seberozvoj
úzkosti
vztahy, samota
Více
Směr výcviku
humanistická/Rogersovská
psychodynamický/hlubinný
Jazyky
Angličtina
Čeština
Poskytuji terapii od roku
2021
O mně
O mně
Ve svém zaměstnání pracuji s vysokoškolskými studenty a akademickými pracovníky, v minulosti jsem působil dlouhá léta v prostředí korporátních firem, v soukromé praxi terapeuticky doprovázím klienty s různými psychickými obtížemi. Jsem otcem dvou dospívajících dětí a kromě rodiny se ve volném čase rád věnuji četbě a pokračujícímu vzdělávání v oboru psychologie. Při četbě mě zaujaly následující výroky, které jak věřím taktéž vypovídají o mé práci s klienty. 1. Jen já mohu změnit svět, který jsem sám stvořil. 2. Změna není nebezpečná. 3. Abych dosáhl toho, co skutečně chci, musím se změnit. 4. Mohu se změnit. Jsem toho schopen. Irvin D. Yalom Lidská bytost je nadána trojrozměrností: tělem, které ji nepochybně příbuzensky spojuje se všemi ostatními organismy této země; duší, jež ji podobně jako vyšší živočichy na úrovni citů a instinktů ovlivňuje v jejím prožívání a jednání; a s duchem, který na této zemi nemá nic sobě rovného mimo rámec našich představ o bohu. Elisabeth Lukasová
verified ověřený terapeut
Co říkají ti, kterým Jiří Pašek pomohl?
Petra
Invalid date Klient
Vřele doporučuji. Jiří má lidský a srdečný přístup. Doba terapie utekla velice rychle a nebyl žádný problém se otevřít a hovořit o pro mě velmi bolestivých věcech.
Služby
Ceník
individuální terapie, terapie dospívajících
Osobně, Online, Po telefonu
60 min
700 Kč
Pro klienty
individuální terapie, terapie dospívajících
Forma:
Osobně, Online, Po telefonu
Délka:
60 min
Cena:
700 Kč s DPH
Platba
Převodem
Zkušenosti
Pracovní zkušenosti
Univerzita Pardubice
Pardubice 2019 - Doposud
Sociální klinika
Praha 2021 - Doposud
Bílý kruh bezpečí
Pardubice 2018 - 2020
Terapeutický výcvik
SUR - skupinová psychodynamická psychoterapie
Terapeutické kurzy
Telefonická krizová intervence pro děti a mladistvé Linky bezpečí
Celoživotní vzdělávání na Pražské psychoterapeutické fakultě
Asociace terapeutů
Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
Vzdělání
Aplikovaná psychoterapie, Mgr., Cyrilometodějská fakulta UPOL
Kde mě najdete
Ohrazenická 310, 530 09 Pardubice II-Polabiny, Česko
lat: 50.0498492, lng: 15.7635938